Δημοτική επιχείρηση Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ύδρευσης και αποχέτευσης Σκιάθου
Δημοτική επιχείρηση Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ύδρευσης και αποχέτευσης Σκιάθου
Δημοτική επιχείρηση Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ύδρευσης και αποχέτευσης Σκιάθου